dr n. med. Maciej Naze

Dr n. med. Maciej Naze w 2002 roku ukończył Łódzki Uniwersytet Medyczny. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, broniąc pracę doktorską na temat " Prognostyczne znaczenie oceny ekspresji cyklin A i B1 w raku brodawkowym gruczołu tarczowego" z dziedziny endokrynologii. W 2010 roku zdał  egazmin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej a w roku 2015 z chirurgii onkologicznej. Dr n. med. Maciej Naze specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób piersi, w  diagnostyce i chirurgicznym leczeniu łagodnych i złośliwych nowotworów skóry oraz w chirurgii skóry. Jest kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Kopernika w Łodzi oraz jednym z inicjatorów utworzonego w 2016 roku Breast Cancer Unit - Zespołu Leczenia Chorób Piersi w szpitalu im M. Kopernika w Łodzi. Od 2011 roku w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej dr Maciej Naze przeprowadził ponad 8000 zabiegów laserowego usunięcia zmian skórnych. Dr Naze może się także poszczycić publikacjami naukowymi w polskich czasopismach medycznych - "Endokrynologia Polska", "Polski Przegląd Chirurgiczny" oraz w czasopiśmie zagranicznym "Thyroid". Jest także współautorem podręcznika "Chirurgia Endokrynologiczna".

Specjalizuje się w: 

  • operacjach piersi o podłożu onkologicznym, w tym także zabiegach onkoplastycznychm stanowiących połączenie chirurgii onkologicznej z technikami chirurgii plastycznej, 
  • zabiegach rekonstrukcji piersi po leczeniu onkologicznym,
  • zabiegach estetycznych piersi (w tym augmentacji czyli powiększaniu piersi przy pomocy implantów lub z wykorzystaniem techniki lipotransferu - przeszczep tkanki tluszczowej pobranej metodą liposukcji, operacje redukcji (zmniejszenia) i mastopeksji (podniesienia) piersi),
  • leczeniu ginekomastii czyli przerostu tkanki gruczołowej u mężczyzn,
  • zabiegach abdominoplastyki - chirurgicznego usunięcia nadmiernego fałdu skórno - tłuszczowego powłok brzucha,
  • diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zarówno łagodnych i złośliwych nowotworów skóry,
  • badaniach dermatoskopowych, kwalifikujących barwnikowe zmiany skórne do odpowiedniego sposobu leczenia, zapewniajacego jednocześnie najlepszy efekt estetyczny.