dr n. med. Marcin Wawrzycki

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 r. ukończył studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dwa lata później uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Od 1997 roku nabywał doświadczenia zawodowego pracując w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą.

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest posiadaczem wielu nagród i wyróżnień, w tym między innymi:

2015 r. - Nagroda Rektora Stopnia Trzeciego

2014 r. - Nagroda Rektora Stopnia Drugiego

2008 r. - Warszawa – Jabłoński S., Wawrzycki M., Kutwin L.: „Problemy leczenia ropniaka opłucnej” IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14.06. - I nagroda

2000 r. - Wrocław - wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na Międzynarodowym Zjeździe PTK dla najlepiej rozwijającego się koła naukowego

2000 r. - Gdańsk - Rudziński T., Wawrzycki M., Mussur M.jr, Gwiazda Z.:„Hartowanie przez niedokrwienie na modelu izolowanego serca szczura” XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna – I nagroda

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest także współautorem przygotowywanych 2 rozdziałów podręczników z zakresu chorób płuc oraz chirurgii klatki piersiowej. Jest autorem wielu wystąpień związanych z urazami klatki piersiowej, urazami wielonarządowymi, postępowaniem z zakresu opieki przedszpitalnej oraz postepowaniem z ciężko rannymi na oddziale szpitalnym. Dodatkowo dr Marcin Wawrzycki w ramach zajęć na Uniwersytevie Medycznym prowadzi ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wojskowo - Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego  wykłady, ćwiczenia oraz seminaria z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, naczyniowej oraz chirurgii klatki piersiowej, opieki przemedycznej i podstaw ratownictwa medycznego.

Do niewątpliwych dokonań dr Marcina Wawrzyckiego można zaliczyć przeprowadzenie nowatorskiej operacji wszczepienia stentów do dróg oddechowych. Więcej szczegółów o tej opercji można znaleźć w artykule https://dzienniklodzki.pl/nowatorska-operacja-w-szpitalu-im-wam-w-lodzi-stenty-pozwola-lepiej-oddychac-film/ar/11913560

W swojej praktyce medycznej dr Marcin Wawrzycki szczególnie skupia się na małoinwazyjnych zabiegach - VATS.

Usługi z zakresu chirurgii klatki piersiowej:

Małoinwazyjna chirurgia klatki piersiowej - videotorakoskopia

 •  VATS Lobectomy
 • sympatektomia piersiowa (niedokrwienie kończyn górnych, nadmierna potliwość dłoni)
 • splanchnicektomia (przewlekłe bóle w nowotworach jamy brzusznej, przewlekłe zapalenie trzustki)
 • diagnostyka guzów płuc, śródpiersia, limfadenopatie
 • nawracające odmy opłucnej
 • rozedma płuc
 • leczenie łagodnych i przerzutowych guzów płuc
 • diagnostyka chorób płuc i opłucnej

 

Chirurgia klatki piersiowej:

 • korelacja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej
 • leczenie łagodnych, złośliwych i przerzutowych guzów:

           * płuc, opłucnej i ściany klatki piersiowej

           * śródpiersia

           * przełyku

 • operacyjne leczenie nienowotworowych schorzeń narządów klatki piersiowej (achalazja, uchyłki i zwężenia przełyku)
 •  leczenie nawracającej odmy opłucnej
 • leczenie rozedmy płuc
 • obrażenia ściany klatki piersiowej:

           * stłuczenia

           * złamania żeber

           * rany kłute, szarpane, zmiażdżenie

           * rany postrzałowe

           * rany od powietrznej fali uderzeniowej

 •  obrażenia miąższu płuca i drzewa oskrzelowego:

           * stłuczenie płuca

           * rozerwanie miąższu płuca

           * przerwanie drzewa oskrzelowego

           * oparzenia dróg oddechowych

           * ciała obce aspirowane do drzewa oskrzelowego

           * odma wewnętrzna, zewnętrzna, zamknięta, otwarta i prężna

 • obrażenia przełyku:

          * rany kłute, samoistne pęknięcie przełyku

          * oparzenia przełyku

          * ciała obce przełyku

 • korekcja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej

          * klatka szewska

          * klatka kurza

          * deformacje pourazowe z protezowaniem materiałem zastępczym

Godziny przyjęć:

Piątek 16:00 - 19:00