dr n. med. Włodzimierz Grabowicz

Dr n. med. Włodzimierz Grabowicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

Posiada specjalizację z Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych II stopnia.

Certyfikaty, przynależność do Towarzystw Naukowych:

  • Certyfikat Asocjacji sercowo-naczyniowej PTK,
  • Certyfikat PTU

Kluczowe umiejętności:

  • Kardiolog interwencyjny,
  • Diagnostyka inwazyjna serca (koronografia, Echo wewnątrznaczyniowe - IVUS, FFR, zabiegi interwencyjne naczyń serca (implantacja stentów)),
  • Diagnostyka nieinwazyjna serca (Echo serca - technika przezklatkowa i przezprzełykowa, testy wysiłkowe EKG, farmakologiczne Echo).

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 16:00 - 18:00