lek. Joanna Kosińska

Lekarz medycyny Joanna Kosińska jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz chorób płuc. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szerokoprofilowych oddziałach wewnętrznych wojewódzkich szpitali specjallistycznych w Szczecinie, Warszawie i Łodzi. Od roku 2014 praktykuje także ambulatoryjną opiekę pulmonologiczną, zajmując się pacjentami z przewlekłymi chorobami płuc. Lekarz Joanna Kosińska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society. Swoją wiedzę i umiejętności aktualizuje uczestnicząc w specjalistycznych kursach ( np. domowe leczenie tlenem, spirometria) oraz konferencjach naukowych. Lek. Joanna Kosińska opiekuje sie także pacjentami anglojęzycznymi.

Godziny przyjęć:

Środa 16:00 - 18:00