Pulmonologia
Wśród wielu specjalizacji jakie posiada w swojej ofercie Centrum Medyczne Avete znajduje się - Pulmonologia. Pulmonologia jest dziedziną medycyny zajmującą się pacjentami z chorobami układu oddechowego. W zakres jej działań wchodzi diagnostyka, dobór leczenia i profilaktyka chorób systemu oddechowego. Schorzenia układu oddechowego mogą mieć podłoże choroby wrodzonej, mogą być uwarunkowane genetycznie lub mogą wynikać z nieodpowiedniego trybu życia (palenie papierosów, długotrwałe przebywanie w miejscach, gdzie jest zanieczyszczone powietrze). Lekarz pulmonolog otacza swoją opieką między innymi pacjentów z przewlekłą obturacyjną choroba płuc, astmą oskrzelową, zapaleniem oskrzeli, odmą opłucnową, mukowiscydozą, gruźlicą, pylicą płuc, rakiem płuc, sarkoidozą oraz innymi chorobami układu oddechowego.

lek. Joanna Kosińska

lek. Tomasz Mydłowski

dr n. med. Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska

dr n. med. Marek Zięba