lek. Joanna Lipińska

Lek. Joanna Lipińska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto, w 2013 r. ukończyła studia na kierunku Socjologii. Od 2012 r. pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi, gdzie kończy specjalizację z chirurgii klatki piersiowej. Prowadzi tam m.in. zajęcia dla  studentów kierunków medycznych oraz, w ramach studiów doktoranckich, badania nad jakością życia pacjentów z chorobą nowotworową. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej, autorką i współautorką publikacji naukowych... Czytaj więcej

dr n. med. Maria Wieloch-Torzecka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada specjalizację z endokrynologii  i z chirurgii ogólnej. W 2010r  obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena stężeń wybranych czynników późnego etapu angiogenezy u chorych z rakiem jelita grubego”. Obecnie pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej w szpitalu w Głownie gdzie wykonuje zabiegi operacyjne w ramach kontraktu z NFZ.

Ze względu na posiadaną... Czytaj więcej

dr n. med. Michał Spychalski

Pełne informacje o mnie na stronie www.michalspychalski.com. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista chirurgii ogólnej. Kierownik pracowni endoskopii zabiegowej i bariatrycznej Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach. Członek zespołu chirurgicznego Centrum Leczenia Jelit w Brzezinach. Członek Zarządu Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Członek European Association for Endoscopic Surgery and other interventional techniques. Wykładowca podczas Światowego Zjazdu Chirurgii Endoskopowej w Paryżu (06.2014) oraz Japońskiego Tygodnia Chorób... Czytaj więcej

lek. Joanna Naze

Lekarz Joanna Naze jest dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Ukończyła wydział lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, następnie uzyskała specjalizację z dziedziny medycyny rodzinnej. Kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging zdobyła w trakcie studiów podyplomowych „Medycyna Estetyczna dla Lekarzy” w GWSH w Katowicach. W pracy dyplomowej badała wpływ diety na stan i starzenie się skóry oraz sposoby spowolnienia procesów starzeniowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny... Czytaj więcej

lek. Kinga Rośniak-Gasińska

Lekarz Kinga Rośniak-Gasińska w 2008 r. ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej. Od grudnia 2017 r. jest asystentem w klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe "Kosmetologia lekarska i medycyna estetyczna" w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Lek. K. Rośniak - Gasińska jest autorem, współautorem oraz tłumaczem podręczników, artykułów medycznych oraz wytycznych. Jest uczestnikiem licznych konferencji i sympozjów z zakresu chirurgii,... Czytaj więcej

lek. Michał Skrzypek

Lekarz Michał Skrzypek ukończył Uniwersytet Medyczny w  Łodzi. Jest w trakcie specjalizacji  z ortopedii. Pracuje w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej CSK UM w Łodzi. Ambulatoryjnie przyjmuje pacjentów z problemami ortopedycznymi. Wykonuje między innymi: iniekcje dostawowe, terapię osoczem bogatopłytkowym PRP,  USG narządu ruchu, USG bioderek dziecięcych.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 17:00 - 19:00
Czwartek 15:00 - 17:00

Czytaj więcej

dr n. med. Marek Drobniewski

Ortopedia

Medycyna Sportowa

Dr n. med. Marek Drobniewski ukończył uczelnię medyczną w 2002 roku. Po uzyskaniu dyplomu odbył staż podyplomowy i rozpoczął studia doktoranckie. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 2008 roku, a dwa lata później zdobył specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Posiada również tytuł specjalisty w zakresie medycyny sportowej. Dr n. med. Marek Drobniewski specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oraz urazów... Czytaj więcej

dr n. med. Michał Libiszewski

Dr n. med. Michał Libiszewski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej ukończył w 2013 r. W 2015 r. obronił pracę doktorską. Diagnostyką i leczeniem chorób żył zajmuje się od wielu lat. Posiada również doświadczenie w leczeniu ran przewlekłych. Jest członekiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. W swojej praktyce zawodowej dr M. Libiszewski trudni się zarówno leczeniem żylaków kończyn dolnych w ujęciu klasycznym... Czytaj więcej

dr n. med. Jarosław Buczyński

Proktologia

Dr n. med. Jarosław Buczyński posiada specjalizację z chirurgii, proktologii i endoskopii. Jest wieloletnim pracownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Łodzi, PCZ Szpitala w Brzezinach, obecnie Oddziału Klinicznego Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Nr 1 im. N. Barlickiego. Dr Jarosław Buczyński specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób proktologicznych (choroba hemoroidalna, szczelina odbytu, przetoki okołoodbytnicze), chorób nowotworowych jelita grubego, trzustki, chorób zapalnych jelita grubego... Czytaj więcej

dr n. med. Maciej Naze

Dr n. med. Maciej Naze w 2002 roku ukończył Łódzki Uniwersytet Medyczny. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, broniąc pracę doktorską na temat " Prognostyczne znaczenie oceny ekspresji cyklin A i B1 w raku brodawkowym gruczołu tarczowego" z dziedziny endokrynologii. W 2010 roku zdał  egazmin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej a w roku 2015 z chirurgii onkologicznej. Dr n. med. Maciej Naze specjalizuje się w diagnostyce i... Czytaj więcej

dr n. med. Marcin Wawrzycki

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 r. ukończył studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dwa lata później uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Od 1997 roku nabywał doświadczenia zawodowego pracując w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą.

Dr n. med. Marcin Wawrzycki jest posiadaczem... Czytaj więcej

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński

Prof. dr hab. n. med Sławomir Jabłoński jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Zajmuje się chirurgią ogólną, klatki piersiowej, onkologiczną i endokrynologiczną. Od 20 lat prof. Sławomir Jabłoński jest nauczycielem dydaktycznym, prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej i onkologicznej. Jest zastępcą prezesa Łódzkiego Towarzystwa Chirurgów Polskich... Czytaj więcej

dr n. med. Szymon Wcisło

Dr n. med. Szymon Wcisło jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi. Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej. Dr Szymon Wcisło specjalizuje się w małoinwazyjnych zabiegach na klatce piersiowej - VATS. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów oraz kilkudziesięciu wystąpień zjazdowych dotyczących tematyki chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej oraz medycyny... Czytaj więcej

lek. Joanna Kosińska

Lekarz medycyny Joanna Kosińska jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz chorób płuc. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szerokoprofilowych oddziałach wewnętrznych wojewódzkich szpitali specjallistycznych w Szczecinie, Warszawie i Łodzi. Od roku 2014 praktykuje także ambulatoryjną opiekę pulmonologiczną, zajmując się pacjentami z przewlekłymi chorobami płuc. Lekarz Joanna Kosińska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society. Swoją wiedzę i umiejętności aktualizuje uczestnicząc w specjalistycznych... Czytaj więcej

lek. Tomasz Mydłowski

Lekarz medycyny Tomasz Mydłowski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończył w 2012 roku. Posiada specjalizację z pulmonologii i chorób wewnętrznych. Obecnie jest na studiach doktoranckich na UM  w Łodzi. Ambulatoryjnie przyjmuje pacjentów internistycznych i z przewlekłymi chorobami płuc. Umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach medycznych w Polsce:

  • Salve Medica w Łodzi ( od 2009r.) - Pulmonolog, Internista
  • II Oddział Płuc i Alergii Układu... Czytaj więcej

dr n. med. Włodzimierz Grabowicz

Dr n. med. Włodzimierz Grabowicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

Posiada specjalizację z Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych II stopnia.

Certyfikaty, przynależność do Towarzystw Naukowych:

  • Certyfikat Asocjacji sercowo-naczyniowej PTK,
  • Certyfikat PTU

Kluczowe umiejętności:

  • Kardiolog interwencyjny,
  • Diagnostyka inwazyjna serca (koronografia, Echo wewnątrznaczyniowe - IVUS, FFR, zabiegi interwencyjne naczyń serca (implantacja stentów)),
  • Diagnostyka nieinwazyjna serca (Echo serca - technika przezklatkowa i przezprzełykowa, testy wysiłkowe EKG, farmakologiczne... Czytaj więcej

dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński

Dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Jest wychowankiem śląskiej szkoły kardiochirurgicznej, uczniem prof. Religii i prof. Bochenka.  Obecnie pracuje w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykonuje wszystkie zabiegi z zakresu kardiochirurgii. Specjalizuje się w chirurgii wieńcowej, tętniakach, w zabiegach małoinwazyjnych wszczepiania zastawek TAVI. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie "Medycyny Bólu" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dorobek naukowy dr hab. n. med. Mirosława Wilczyńskiego... Czytaj więcej

lek. Łukasz Kuligowski

Lekarz Łukasz Kuligowski jest absolwentem Uniwerystetu Medycznego w Łodzi. Jest w trakcie specjalizacji z ortopedii dziecięcej. Swoje umiejętności i doświadczenie wykorzystuje w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej CSK UM w Łodzi. Ambulatoryjnie przyjmuje pacjentów z dolegliwościami ortopedycznymi. Wykonuje między innymi USG stawów, USG bioderek dziecięcych oraz iniekcje dostawowe.

Godziny przyjęć:

Wtorek 14:00-16:15

Czwartek 13:30 - 14:15

Piątek 10:00 - 11:45

 

Czytaj więcej

lek. Magdalena Krasińska

Lekarz Magdalena Krasińska - Ortopeda, Traumatolog. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwerystetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W dotychczasowym życiu zawodowym pracowała w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi, w szpitalu im. Radlińskiego i obecnie w Centrum Kliniczno Dydaktycznym UM w Łodzi. Dr M. Krasińska jest uczestniczką wielu kursów, szkoleń i kongresów w Polsce (PTOiTR) i za granicą... Czytaj więcej

dr n. med. Jarosław Miłoński

Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Posiada stanowisko adiunkta w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ambulatoryjnie przyjmuje pacjentów w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński wykonuje zabiegi w zakresie rynochirurgii czyli zabiegowe leczenie nosa i zatok przynosowych, operacje techniką endoskopową - FESS.

Dr hab. n. med. Jarosław Miłoński jest autorem... Czytaj więcej