Edukacja Dietetyczna

Co to jest?

MNT to opieka żywieniowa, na którą składa się nowa filozofia odżywiania, w której uczestnik zmienia swoje nawyki żywieniowe, a nie wyłącznie składniki i produkty dietetyczne.

MNT bierze pod uwagę również choroby współistniejące (np. hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę) i się do nich dostosowuje.

Ideą jest zmiana nawyków żywieniowych na zawsze, co przyczyni się do dłuższego i lepszego życia.

Program jest merytorycznym wsparciem, nie stanowi narzuconego jadłospisu, nie jest potocznie rozumiana „dietą na odchudzanie”

W programie m.in.:

-zostaną ocenione dotychczasowe nawyki żywieniowe, w których zostaną pokazane i słabe i mocne strony dotychczasowego odżywiania

-zostanie przeprowadzony mapping dotychczas spożywanych produktów lub posiłków oraz omówiony ich wpływ na aktualny stan zdrowia, wpływ na masę ciała i/lun choroby współtowarzyszące

-zostanie omówiony wpływ stopnia przetworzenia dotychczas spożywanych posiłków na aktualny stan zdrowia i masę ciała

- zostaną wykonane badania laboratoryjne oraz pomiary antropometryczne

omówione zostaną indywidualne cele żywieniowe, które mają umożliwić redukcję masy ciała

zostaną wyjaśnione zagadnienia, które najczęściej pojawiają się w trakcie chęci redukcji masy ciała w tym:

• tzw. „nietolerancjach pokarmowych”

• prawdach i mitach “cudownych diet” i ich bezpieczeństwie dla zdrowia

• przyczynach efektu „jojo”

• prawdach i mitach dotyczących suplementów diety (np. suplementów na tzw. odchudzanie)

Dla kogo?

Program dedykowany jest osobom z nadwaga lub otyłością, które chciałyby mądrze zredukować masę ciała i utrzymać optymalna masę ciała w kolejnych latach.

To program dedykowany również z zaburzeniami lipidowymi, zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym oraz z chorobami nerek.

Program zawiera również wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności stanów chorobowych lub predysponujących do choroby.

Etap pierwszy prowadzony jest wyłącznie pod nadzorem lekarskim
Współpraca z dietetykiem. Na podstawie ustaleń w etapie I uczestnik programu może otrzymać wsparcie dietetyczne w celu nauczenia się właściwego przygotowywania posiłków .
Połączenie MNT z właściwą aktywnością fizyczną. Właściwie dobrany wysiłek fizyczny jest kluczem do sukcesu. Dobór odpowiedniej aktywności fizycznej prowadzony będzie pod nadzorem fizjoterapeuty.
Ocena specjalistyczna dotychczasowych działań wdrożonych przez uczestnika. Ocena stopnia współpracy na płaszczyźnie zmiany nawyków żywieniowych i wdrożonej aktywności fizycznej.